MAYUKA SAKAI

COMPOSER

Ryota Kaizo 2nd Single "SUTEKI NA HITO YO"

CD
Artist:Ryota Kaizo
Released:June 2021
Strings & Piano arrangement: Mayuka Sakai
Lyrics: KAB.
Composer: SIWOO, FWANG

Ryota Kaizo 2nd Single "SUTEKI NA HITO YO"

CD
Artist:Ryota Kaizo
Released:June 2021
Strings & Piano arrangement: Mayuka Sakai
Lyrics: KAB.
Composer: SIWOO, FWANG